PartijenWijzer

De PartijenWijzer gaat niet over de actuele politieke discussie van het moment, maar is gebaseerd op de beginselen van de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. 

De PartijenWijzer behandelt grote thema’s die áchter de actuele politieke discussie en beleidsplannen liggen. Per thema kun je met behulp van drie medailles de standpunten in volgorde zetten. Wanneer je alle thema’s hebt beoordeeld zie je de partij(en) waar je het meest verwant mee bent.

Zo ontdek je, los van de actuele politieke debatten in verkiezingstijd, met welke partij je het meest verwant bent als het gaat om de principiële uitgangspunten.

De PartijenWijzer is offline

De inhoud van de PartijenWijzer is momenteel niet (geheel) op orde. Er missen bijvoorbeeld partijen en ook inhoudelijk zijn er verbeteringen nodig. We hebben daarom besloten de PartijenWijzer voorlopig offline te halen.