Stemmentracker

Met de StemmenTracker kon je nagaan hoe er in de afgelopen kabinetsperiode was gestemd over onderwerpen zoals het eigen risico in de zorg, de gaswinning in Groningen of het migratiepact van Marrakesh. Door het stemgedrag van politieke partijen uit de afgelopen jaren te vergelijken met je eigen mening, zag je met welke partij je de meeste overeenkomsten had.

Je kunt de StemmenTracker zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de verkiezingsbeloftes staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen.

De StemmenTracker is offline

De inhoud van de StemmenTracker is momenteel niet (geheel) op orde. Veel van de stellingen zijn inmiddels verouderd en/of achterhaald. We hebben daarom besloten de StemmenTracker voorlopig offline te halen